Ikärasismille voi tehdä paljonkin

Hurstin joulujuhlassa Helsingin Kisahallissa tarjottiin jouluateria vähävaraisille ja yksinäisille. Helsingin Sanomat haastattelivat juhlaan osallistuneita, ja he kiinnittävät hesarin mukaan huomiota Suomen taloustilanteeseen ja työllistymisvaikeuksiin. Vanhemmat ihmiset kertoivat kohdanneensa ikärasismia yrittäessään saada töitä. 

Perinteinen työnantajan näkökulmasta lähtevä vastaus ikärasismisyytöksiin on, ettei kyseessä ole syrjintä vaan riskien arviointi. Nuorempien ihmisten palkkaamisessa on vähemmän riskejä ja nuoremmat ovat tuottavampia kuin vanhemmat ihmiset eli heidän palkkaamisensa on kannattavampaa.

Uutisen kommenttipalstalla kiistettiin enimmäkseen oikeutetusti  arviot vanhempien ihmisten tehottomuudesta ja nuoria suuremmista riskeistä. Vanhempi ihminen jätetään esimerkiksi palkkaamatta sen vuoksi, että työvuosia on vähän jäljellä, mutta hänen sijastaan palkataan nuori ihminen kolmen kuukauden määräaikaisella sopimuksella.  Palkkauksessa ei nojata yrityksen tarpeisiin vaan mielikuviin palkkauksen yleisistä periaatteista eli arvoista ja  riskiarvointi tehdään niiden avulla. Ikärasismi näkyy itse arviossa.

Otetaan esimerkiksi kahvilatyöntekijän soveltuvuuden arviointi. Työ on fyysisesti jonkun verran kuluttavaa. Seisomaan joutuu koko ajan ja käsivarret joutuvat koville. Työtä voisi tehdä keskikuntoiset iäkkäämmätkin, mutta asiakkaat pitävät kuulemma enemmän nuoremmista varsinkin niissä paikoissa, jotka on markkinoitu nuorille kaupunkilaisille. Toisaalta vanhemmat kahvilamyyjät voisivat houkutella paikalle myös vanhempia ihmisiä ja uudenlaista kulttuuria. Vanhemmilla ihmisillä on myös nuoriin nähden keskimäärin enemmän maksukykyä.

Työnantajien mielikuva-arvioiden lisäksi asiakkaiden preferenssit eli markkinat ovat kahviloiden tapauksessa syrjiviä. Kun työnantaja palkkaa niiden perusteella nuoren henkilön, työnantaja tukee syrjivää arvomaailmaa vaikka päätös tehtäisiin kannattavuuden pohjaltaIkärasismista puhutaan turhaan suorana syrjintänä, vaikka harvat työnantajat haluavat syrjiä. Syrjiminen vaan voi olla kannattavaa ja palkkaamisen riskiarvio voi nojata syrjiviin ja perusteettomiin mielikuviin vanhemmista ihmisistä. 

Ikärasismin purkaminen on kulttuurinen muutos. Ikäihmisille suunnatuista elämyspalveluista on puhuttu paljon, mutta niiden syntyminen vaatii ikäihmisiä työntekijöiksi ja yrittäjiksi vaihteleville palvelualoille, mutta myös ideahautomoihinSuurilla ikäluokilla on taloudellisia mahdollisuuksia perustaa jopa aivan uusia tai jatkaa jo aloitettuja aloja kuten peli-, hoiva- ja kuntoteollisuuden yhdistelmäratkaisuja.

 Ongelma on arvoissa ja asenteissa. Pitää voida ajatella, että eläkeelle jääminen ei ole jokaisen päämääränä ja pidempien työurien tulee näkyä mahdollisuutena vaikuttaa oman eläkkeen kertymistapoihin nykyistä monipuolisemmin.


Vanhojen ja nuorten osallistamista pitää ajatella samanlaisena asiana. Yksilölliset kyvyt ja rajoitteet tulee ottaa huomioon kummankin kohdalla ja työehtojen valvominen on ensisijaisesti kaikkien suomalaisten tehtävä. 
 

Eppu SaarelaComment