Miksi valita kuntavaaleissa vihreät?

Kuntavaalit korostavat perinteisesti yksittäisiä persoonia puolueiden sijaan, koska paikallisvaaleissa henkilökohtaiset suhteet ja kotiseudulla syntynyt julkinen leima vaikuttavat äänestyspäätökseen.

Silti on hyvä muistaa, että ääni annetaan puoluelistalle, jolloin henkilöt ja puolueet menestyvät ja häviävät yhdessä.

Vihreillä on tällä kertaa tarjota paljon uutta:

Kaikki puolueet puhuvat palveluista, mutta vihreät puhuvat niistä kuntalaisuuteen liittyvänä oikeutena, joka auttaa yksittäistä kuntalaista osallistumaan paremmin kuntansa asioihin.

Kaikki puhuvat  lähidemokratiasta, muta vihreät tarkoittavat sillä kansalaisten aitoja mahdollisuuksia osallistua lähiympäristönsä päätöksentekoon suorien äänestysten, foorumien ja osakuntavaltuustojen kautta.

Kaikki haluavat kehittää terveydenhoitojärjestelmää, mutta vihreät nuoret ehdottavat uusia käytännön ratkaisuja, kuten terveyskioskeja, liikkuvia terveyspalveluita ja älykkäitä vaihtoehtoja vanhusten kotihoidolle.

Kaikki väittävät haluavansa eettistä ja ekologista päätöksentekoa, mutta vain vihreät ovat valmiita tekemään kunnille ympäristö- ja ilmasto-ohjelman, joiden kautta päätöksenteko on tehokasta ja kestävää.

Kaikki runoilevat kauniisti nuorten vaikuttamismahdollisuuksista, mutta vihreät nuoret ovat tekemässä konkreettisia toimia tämän saavuttamiseksi alentamalla äänestysikärajaa ja antamalla nuorisovaltuustoille enemmän vaikutusvaltaa.

Kuntien kaksikielisyys on monille puolueille kiistakysymys, mutta vihreät haluavat muistuttaa myös muiden kuin kotimaisten kielten tarpeellisuudesta kehittyvässä Suomessa. Kuntien kielitarjonnassa olisi voitava käyttää pelisilmää.

Vihreät haluavat kuntahallinnon, joka on toimii ihmisten vuorovaikutuksen kautta.

Eppu SaarelaComment