Muslimirasismi vs aito islamin kritiikki

Yhdysvaltalainen aatteellinen järjestö council of secular humanism julkaisi vuonna 2015 artikkelin (https://www.secularhumanism.org/index.php/articles/7809) muslimeihin kohdistuvan rasismin ja kritiikin eroista. Heidän mukaansa rasismin erottaa kahden kriteerin avulla: 

a) kuinka paljon keskustelija yleistää väitteitään koskemaan kaikkia muslimeja. Keskustelussa tämän huomaa sellaisten lauseiden käytöstä kuin “Muslimit ovat asiaa x ja y” tai “Kaikki muslimit ovat asiaa X ja Y”. 

b) mitkä ovat muslimeja koskevien väitteiden takana olevat tarkoitusperät? Perustuuko väitteet loogiseen päättelyyn vai edustaako ne vain toisenlaisen arvojärjestelmän kritiikitöntä hypetystä? Onko väitteiden tarkoituksena vain puolustaa esimerkiksi suomalaista nationalismia vai tavoitellaanko niillä ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista kaikkialla ja kaikkien uskontojen keskuudesssa? 

Näiden kriteerien avulla yhdysvaltalaiset islamkeskustelijat voidaan jakaa ryhmiin, jotka eivät täysin istu suomalaiseen yhteiskuntaan, joten muokkaan listaa vastaamaan suomalaista todellisuutta. Samalla korjaan artikkelissa näkyvää uskonnon ylikorostamista yhteiskunnan ja sen arvojärjestelmien muodostumisessa.

Uskonto on kaikissa yhteiskunnassa vain yksi instituutio, joka vaikuttaa arvojärjestelmien muodostumiseen - myös uskontojen itsensä sisällä. Yhteiskunnassa tehdään aina muutakin kuin uskotaan, mm.  tehdään kauppaa, solmitaan ihmissuhteita, juhlitaan, harrastetaan, viihdytään - toisin sanoen eletään elämää. 

Samalla on myös erotettava valtioiden hallinto ja valtion lait kansalaisyhteiskunnasta. Sortavan hallintoeliitin säätämillä lailla ei ole välttämättä mitään tekemistä tavallisten ihmisten oikeustajun kanssa ja islamienemmistöiset maat vaihtelevat tämän suhteen. Uskontoa käytetään meillä ja muualla vallanhimon tarkoitusperien oikeuttamisen ja selittämiseen:

  • Nationalistiset rasistit
  • Kristilliset rasistit
  • Aidot islamin kriitikot
  • Jihadistit
  • Vanhoilliset vakaumukselliset muslimit
  • Maltilliset vakaumukselliset muslimit
  • Uudistavat vakaumukselliset muslimit
  • Maallistuneet muslimit
  • Pseudoliberaalit islamin puolustajat (suvakit)                                            

Nationalistiset rasistit: suomalaisessa keskustelussa näkyvin ryhmä. He mokaavat A- ja B-kohdan testin joka kerta, kun puhuvat maahanmuutosta. Heidän tarkoituksenaan on puolustaa yhtä ainoaa käsitystä suomalaisuudesta toiseuttamalla kaikki muut ryhmät ja myös toiset käsitykset. Näin he päätyvät usein väittämään, että toiset suomalaiset ovat maanpettureita tai ei suomalaisia ollenkaan. He suhtautuvat usein vihamielisesti myös kristinuskon instituutioihin, kuten kirkkoon, koska se edustaa vieraiden ryhmien hyysäystä. He ovat valmiita poistamaan ihmisoikeudet kaikilta muilta paitsi oman kansan jäseniltä.

Kristilliset rasistit: he ovat samaa mieltä edellisen ryhmän kanssa, mutta perustavat väitteensä oman uskontonsa ylivertaisuuteen. He aloittavat usein argumenttinsa vetoamalla näennäisesti johonkin kristilliseen hyveeseen, jota ei heidän mukaansa löydy islamista. Samalla he puolustavat kritiikittömästi Isrealia ja pitävät palestiinalaisten järjestöjen toimintaa esimerkkinä kaikista muslimeista. 

Jihadistit: Suomessa ei jihadistien ääntä kuule, mutta oletettavasti heitä on olemassa Suomessakin. Heidän mielestään länsimainen arvojärjestelmä on yhteensopimaton islamin kanssa ja länsimaiset arvot yrittävät vallata/tuhota islamilaisen maailman. Samalla lännen välillä on olemassa jatkuva kosminen sota, johon jihadistien tulee osalistua väkivallalla. Heille kelpaa vain yhdenlainen tulkinta Koraanista.

Vanhoilliset vakaumukselliset muslimit: he ovat paljolti arvoasioista samaa mieltä kuin jihadistit, mutta he vastustavat väkivallan käyttöä jihadistien päämäärien saavuttamiseksi.

Maltilliset vakaumukselliset muslimit: he uskovat myös yhteen Koraanin tulkintaan, mutta sanoutuvat irti kaikesta jihadismista ajatellen, ettei se kuulu islamiin. He korostavat islamin olevan rauhan uskonto ja terroristiryhmät toimivat todellisuudessa islamia vastaan. 

Uudistavat vakamukselliset muslimit: he eivät usko Koraanin erehtymättömyyteen eivätkä yhteen ainoaan tulkintaan. He yrittävät uudistaa uskontoaan sopimaan paremmin tähän päivään ja liberaaliin yhteiskuntaan. Heidän mielestään tietyillä Koraanin tulkinnoilla ja terrorismilla on yhteys samalla kun he puolustavat uskonnon ja valtion erottamista. 

Aidot islamin kriitikot: he erottavat toisistaan muslimit yhteisönä ja yksilöinä sekä eri tulkinnat islamin oppijärjestelmistä. He ovat usein samaa mieltä uudistavien vakaumuksellisten muslimien kanssa islamin kehittämisen mahdollisuuksista. Samalla he ajattelevat terroriteoilla ja tietyillä islamin tulkinnoilla on yhteys. He ovat huolissaan naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista islamin uskoisissa maissa, mutta eivät suhtaudu uskontoihin itseensä negatiivisesti. 

Maallistuneet muslimit: he ovat osittain keskustelun ulkopuolella, koska uskonto on heille samanlainen asia kuin maallistuneille kristityille: perinteenä ja identiteettinä tärkeä, mutta arvojärjestelmänä asia,  jota tulee soveltaa tilanteen ja muiden tärkein asioiden mukaan.

Pseudoliberaalit islamin puolustajat (suvakit): heidän mielestään ISIS:llä ja muilla terroristijärjestöillä ei ole mitään tekemistä Islamin kanssa vaan nämä järjestöt on pelkästään länsimaiden toiminnan sattumanvaraista tai tahallista tulosta. Heidän mielestään pahin vihollinen on länsimainen kapitalismi, joka yhtenä suurena salaliittona aiheuttaa suurimman osan maailman murheista. Heistä kaikki islamia kohtaan esitetty kritiikki on rasismia.

Ryhmät eivät suinkaan ole saman kokoisia vaan esimerkiksi enemmän tai vähemmän maallistuneita muslimeja on suuri osa kaikista länsimaissa elävistä muslimeista. Samalla esimerkiksi suomalaisessa keskustelussa nationalistisia rasisteja on paljon enemmän kuin kristillisiä rasisteja. Aitoja islamin kriitikoita tuntuu olevan julkisessa keskustelussa todella vähän.

Muslimiryhmien keskustelua Islamista on vaikea löytää Suomesta ja siksi on vaikea arvioida näiden ryhmien kokoa. Usein he eivät osallistu keskusteluun ollenkaan vaan islamia koskevaa keskustelua harjoittaa eri taustoista tulevat suomalaiset.

Eppu SaarelaComment